Regulamin łowiska

zasady

Regulamin Łowiska na Jeziorze Czarnym  w Niesiołowicach

 1. Zachowujemy okresy i wymiary ochronne na podstawie obowiązującego Regulaminu PZW.
 2. Łowisko czynne od 1.04 do 31.11. Rezerwację stanowisk można dokonać telefonicznie pod numerem: 666 348 655.
  UWAGA! O rezygnacji z zarezerwowanego stanowiska, bądź o  zmianie liczby wędkujących należy poinformować najpóźniej 3 dni przed terminem. W przypadku braku terminowej rezygnacji rezerwujący ponosi pełny koszt rezerwacji, bądź nie może więcej rezerwować stanowisk na naszym Łowisku.
 3. Wędkujemy tylko na oznaczonych stanowiskach!
 4. Przed rozpoczęciem wędkowania należy zgłosić się w Stanicy, zapoznać się z Regulaminem Łowiska i uiścić opłatę wg aktualnego cennika. W ramach wniesionej opłaty za wędkowanie można zabrać jednego lina, sandacza lub szczupaka (do 70 cm) i wszystkie inne ryby jeziorne. Sandacz i szczupak powyżej 70 cm podlegają ochronie, wracają do wody…
  UWAGA! Prosimy o zabranie KAŻDEGO ZŁOWIONEGO SUMA.
  * W zasiadkach wędkarskich na naszym Łowisku Wędkującemu może towarzyszyć jedna osoba dorosła. Pozostałe osoby towarzyszące po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami Łowiska podlegają dodatkowej opłacie
  Nasze Łowisko ma być oazą ciszy i spokoju. Ma być miejscem odpoczynku i intensywnych przeżyć wędkarskich.
 5. Nie wolno zabierać KARPIA, AMURA i JESIOTRA. Tych ryb nie przetrzymujemy w siatkach. Natychmiast po złowieniu i ew. zdjęciu, ostrożnie wypuszczamy je do jeziora.
 6. Właściciele Łowiska i osoby przez nich upoważnione zastrzegają sobie prawo do kontroli stanowisk.
  Informujemy Państwa, że nasze Łowisko jest całodobowo dyskretnie monitorowane (z funkcją gromadzenia danych). Wprowadzamy obowiązek informacji o połowach w celu weryfikacji z monitoringiem Łowiska.                                                                                                                    Wędkarze opuszczający stanowisko, PRZED JEGO OPUSZCZENIEM, zobowiązani są powiadomić właściciela Łowiska (SMS-em na nr tel. 666 348 655) o rodzaju i ilości złowionych ryb (+spinek). Prosimy też o przesłanie zdjęć.                                                                                         ZABRANIAMY odwiedzin na stanowiskach bez wcześniejszego ustalenia z właścicielem Łowiska! Wszystkie pojazdy obce, szczególnie przemieszczające się na Łowisku w późnych porach, będą SZCZEGÓŁOWO KONTROLOWANE.
 7. Podstawowa opłata za wędkowanie upoważnia do połowu na dwie wędki
  Każdą dodatkową wędkę należy zgłosić właścicielom Łowiska i dokonać dodatkowej opłaty.
 8. Zasobność Łowiska można sprawdzić echosondą.
 9. Wędkarze, którzy często odwiedzają nasze Łowisko, mogą liczyć na rabaty  nagradzające.
 10. Nie wolno opuszczać stanowisk wędkarskich z pozostawionymi wędkami, gotowymi do połowu.
  Oddalający się wędkarz zobowiązany jest przerwać akcję wędkowania, podnosząc przynętę z wody. /pod karą porządkową/
 11. Nie wolno zajmować stanowisk bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami Łowiska.
 12. Wędkujący /tylko na DZIEŃ/ na uzgodnionym stanowisku wnoszą opłatę w godzinach między 7:00 a 8:00.
 13. Zabraniamy palenia ognisk.
 14. Na Łowisku obowiązuje cisza i porządek.
 15. „Doba Karpiowa” na Łowisku trwa od godziny 15:00 do 14:00 dnia następnego.
  Uzgodnienie innych czasów pobytu na łowisku tylko z właścicielami…
 16. Na stanowisku wędkarskim obowiązuje mata Karpiowa (min. roz. 70×120), duży podbierak i odkażacz, tzw. clinik…
 17. Zanęty i przynęty wędkarskie można nabyć w Stanicy nad jeziorem.
 18. Gospodarze łowiska nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe, a także rzeczy pozostawione na łowisku.
 19. Zabrania się zanęcania wszelkiego rodzaju surowymi ziarnami i orzechami.
 20. Na stanowiskach 10 i 16 zainstalowano dla naszych wędkarzy WC, a na terenie stanicy można skorzystać odpłatnie z prysznica, WC, przygotować sobie kawę i ciepły posiłek.
 21. Okazy złowionych ryb prosimy przesyłać przez WhatsApp lub MMS na numer 666 348 655
 22. Rekord Karpia na łowisku to 17,8 kg. Za pobicie rekordu nagradzamy darmową zasiadką.
 23. Wszystkie sytuacje sporne i niewyszczególnione w tym REGULAMINIE rozstrzygają właściciele Łowiska.

Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkuje karą porządkową 100 zł lub usunięciem z Łowiska, bez możliwości powrotu!

Mapka topograficzna łowiska na Jeziorze Czarnym